Automatyka dodatkowa

Moduł B/C

Rozszerzający o dodatkowe obiegi grzewcze
  • Rozbudowuje układ o kolejne dwa obiegi grzewcze z mieszaczami,
  • Steruje podajnikiem zewnętrznym (np. z silosa)
  • Ustawienia dla modułu B/C wykonuje się z głównego panelu kotła,
  • Dwa czujniki temperatury w zestawie.
Zapytaj o produkt

Informacje główne

Opis produktu

Zasada działania modułu B

Zadaniem modułu B jest rozszerzenie zakresu funkcjonalności pełnionych przez regulatory, nie może więc działać jako pojedyncze urządzenie. Dodatkowe wyjścia pozwalają na przykład na obsługę kolejnych obiegów grzewczych. Pomimo rozszerzania możliwości innych paneli wykonywane przez moduł zadania zależne są od typu współpracującego regulatora. Przeznaczony jest do wykorzystania w gospodarstwach domowych i mniejszych zakładach.

Warunki pracy modułu

Regulator nie może być narażony na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych, tj. deszczu oraz promieni słonecznych. Moduł wykonawczy musi być zabudowany. Zabudowa musi zapewnić stopień ochrony odpowiadający warunkom środowiskowym, w których regulator będzie użytkowany. Ponadto musi uniemożliwić użytkownikowi dostęp do części pod napięciem niebezpiecznym, np. zacisków.

 

Plum Moduł B/C – dane techniczne

Moduł B/C plum charakteryzują następujące cechy.

  • Temperatura otoczenia oraz powierzchni montażowej nie powinna przekraczać zakresu 0-50˚C.
  • Moduł wykonawczy musi być zabudowany.
  • Obudowa modułu nie zapewnia odporności na pył i wodę. W celu ochrony przed tymi czynnikami należy zabudować moduł odpowiednią obudową.
  • Ze względu na zagrożenie pożarowe zabrania się stosowania regulatora w atmosferach wybuchowych gazów oraz pyłów (np. pył węglowy).

 

Do pobrania

Moduł B/C