Dofinansowania na wymianę pieca

Dotacje

Dofinansowanie na kotły!

Wypełnij formularz i skorzystaj z dofinansowania w programie „Czyste powietrze”. Załatwiamy za Ciebie wszelkie niezbędne formalności. Program przeznaczony jest na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne rozwiązania, takie jak kotły ecodesign, które dostępne są w naszej ofercie. Inwestycja w nowy kocioł to nie tylko dbanie o lepszą jakość powietrza w naszym otoczeniu, ale też oszczędności związane z ogrzewaniem budynku.

Wyższa dotacja na produkty KOTŁOSPAW

Dzięki najnowszym badaniom na produkty pelletowe naszej firmy, część z nich podlega wyższemu dofinansowaniu ze względu na spełnienie pyłów poniżej 20mg/m3. To oznacza, że Klient może ubiegać się o zwrot aż 60% kosztów! Inwestycja w nowy kocioł to nie tylko dbanie o lepszą jakość powietrza w naszym otoczeniu, ale też oszczędności związane z ogrzewaniem budynku.

Dla kogo przeznaczony jest program?

Dotacje przeznaczone są dla właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, bądź też wydzielonych w jednorodzinnych budynkach odrębnych lokali mieszkalnych.

Zakres wsparcia programu

Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ogrzewania na nowoczesne źródła ciepła i przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku.

Jaką kwotę dotacji można uzyskać?

W podstawowym poziomie dofinansowania dotacja może wynosić do 30 tys. zł. W przypadku podwyższonego poziomu kwota ta może wynosić 37 tys. zł.

Wypełnij formularz i uzyskaj dotację

  Najważniejsze informacji odnośnie dotacji

  1. Jaką kwotę / procent dotacji można dostać na kocioł pelletowy o podwyższonym standardzie

  W zależności od poziomu dotacji, w przypadku podstawowej jest to 45% kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 9 000 zł zwrotu, a w przypadku dotacji podwyższonej 60% kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 12 000 zł zwrotu (maksymalny koszt kwalifikowany dla wszystkich kotłów pelletowych to 20 000 zł).

  2. Do kiedy trzeba wymienić kotły pozaklasowe / poniżej 5 klasy?

  Nie można tego określić ogólnie ponieważ są różne daty dla poszczególnych województw, a nawet dla gmin i wszystko cały czas się zmienia. Poniżej przykład jednego z rozporządzeń:

  Dla kotłów pozaklasowych:
  Eksploatacja powyżej 10 lat: należy wymienić do 31.12.2021
  Eksploatacja od 5 do 10 lat: należy wymienić do 31.12.2023
  Eksploatacja poniżej 5 lat: należy wymienić do 31.12.2025

  Dla kotłów 3 i 4 klasy:
  Należy wymienić do 31.12.2027

  3. Czy można dostać dotację na kocioł pelletowy jeśli w drodze jest gaz?

  Jeśli gaz nie jest podłączony do budynku to można się starać o podłączenie kotła peletowego (Za podłączenie gazu do budynku uznaje się podłączony gazomierz, który może być umieszczony na skraju działki, a nie na samym budynku).

  4. Jak długo trwa wypłata pieniędzy od momentu złożenia wniosku ?

  Wypłata pieniędzy jest uzależniona od kilku czynników. Od momentu złożenia wniosku WFOŚiGW ma 30 dni na przetworzenie wniosku i wysłanie numeru umowy do klienta (obecnie przy pandemii liczymy około 60 dni), następnie po otrzymaniu numeru umowy od WFOŚiGW składamy wniosek o płatność i do tego wniosku już muszą być wykonane inwestycje, po złożeniu wniosku o płatność i jeśli są wszystkie dokumenty, to WFOŚiGW ma 30 dni na wypłatę środków na wskazane konto bankowe wnioskodawcy lub wykonawcy jeśli taką metodę wybraliśmy wcześniej (obecnie przy pandemii liczymy około 90 dni).

  5. Jaką klasę energetyczną musi spełniać kocioł na pellet?

  Kocioł na pellet musi posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ oraz świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów ecodesign. Kotły muszą posiadać automatyczny podajnik paliwa. Nie mogą natomiast posiadać rusztów awaryjnych i przedpaleniska oraz możliwości ich montażu.

  6. Czy dotacja obowiązuje nowe domy ?

  Dotacja obejmuje tylko domy istniejące, w których wymieniamy stare źródło ciepła niespełniające warunków programu na nowe, które spełnia warunki programu.

  7. Czy dotację na kocioł można uzyskać do budynku wielorodzinnego?

  Obecnie można istnieje program pilotażowy w województwie zachodniopomorskim na budynki wielorodzinne od 3 do 20 lokali, w innych województwach można uzyskać dotację tylko na budynki jednorodzinne maksymalnie podzielone na dwa lokale.

  8. Jakie są warunki domu i beneficjenta aby otrzymać dotację podwyższoną?

  Aby uzyskać dotacje podwyższoną trzeba spełnić następujące warunki: Liczone są średnie dochody miesięczne na członka gospodarstwa domowego za rok ubiegły, a dochody te nie mogą przekroczyć 1 400,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 960,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów. (wysokość dofinansowania 50% – 75% kosztów kwalifikowanych w zależności od wykonywanej inwestycji. Maksymalna łączna suma zwrotów: od 15 000,00 zł do 37 000,00 zł w zależności od wykonywanych inwestycji). ß do złożenia wniosku potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta o średnim miesięcznym dochodzie na członka gospodarstwa domowego.

  Dodatkowo kocioł musi spełniać podwyższone standardy emisji spalin – takie jak typoszereg kotłów SlimKo i niektóre z kotłów DuoKo.

  9. Czy pierw trzeba wykonać termomodernizację czy wymianę kotła z dotacji ?

  Nie jest ważna kolejność wykonanych inwestycji, ale trzeba pamiętać, że aby uzyskać wypłatę dotacji to w pierwszym wniosku o płatność musi być wymiana źródła ciepła (można wnioskować maksymalnie o 3 wypłaty).

  10. Czy dotacja z programu czyste powietrze może łączyć się z innymi (np. gminnymi) programami dotacyjnymi?

  Dotacje Czyste Powietrze można łączyć z innymi dotacjami o ile regulaminy nie mówią inaczej. Program Czyste Powietrze ma zapis, że nie można go łączyć z programem „Stop Smog”. Jeśli już łączymy dotacje to musimy pamiętać, że suma dotacji nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji.