Dofinansowania na wymianę pieca

Dotacje

 

Dofinansowanie na kotły!

Wypełnij formularz i skorzystaj z dofinansowania w programie „Czyste powietrze”. Załatwiamy za Ciebie wszelkie niezbędne formalności. Program przeznaczony jest na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne rozwiązania, takie jak kotły ecodesign, które dostępne są w naszej ofercie. Inwestycja w nowy kocioł to nie tylko dbanie o lepszą jakość powietrza w naszym otoczeniu, ale też oszczędności związane z ogrzewaniem budynku.

Wyższa dotacja na produkty KOTŁOSPAW

Dzięki najnowszym badaniom na produkty pelletowe naszej firmy, część z nich podlega wyższemu dofinansowaniu ze względu na spełnienie pyłów poniżej 20mg/m3. To oznacza, że Klient może ubiegać się o zwrot aż 60% kosztów! Inwestycja w nowy kocioł to nie tylko dbanie o lepszą jakość powietrza w naszym otoczeniu, ale też oszczędności związane z ogrzewaniem budynku.

czyste powietrze 1 2

Dla kogo przeznaczony jest program?

Dotacje przeznaczone są dla właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, bądź też wydzielonych w jednorodzinnych budynkach odrębnych lokali mieszkalnych.

czyste powietrze 2

Zakres wsparcia programu

Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ogrzewania na nowoczesne źródła ciepła i przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku.

greenhouse

Jaką kwotę dotacji można uzyskać?

W podstawowym poziomie dofinansowania dotacja może wynosić do 30 tys. zł. W przypadku podwyższonego poziomu kwota ta może wynosić 37 tys. zł.

Wypełnij formularz i uzyskaj dotację

  Najważniejsze informacji odnośnie dotacji

  1. Jaką kwotę / procent dotacji można dostać na kocioł pelletowy o podwyższonym standardzie

  W zależności od poziomu dofinansowania

  Podstawowy poziom dofinansowania – dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł
  dla kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie: intensywność dofinansowania 45%, maksymalna kwota 9 000 zł
  dla kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie: intensywność dofinansowania 45%, maksymalna kwota 9 100 zł

  Podwyższony poziom dofinansowania – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  – 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  – 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
  dla kotłów zgazowujących drewno: intensywność dofinansowania 70%, maksymalna kwota 11 700 zł
  dla kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie: intensywność dofinansowania 70%, maksymalna kwota 14 300 zł
  dla kotłów na pellet drzewny: intensywność dofinansowania 70%, maksymalna kwota 9 700 zł
  dla kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie: intensywność dofinansowania 70%, maksymalna kwota 14 300 zł

  Najwyższy poziom dofinansowania – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  – 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  – 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym
  dla kotłów zgazowujących drewno: intensywność dofinansowania 100%, maksymalna kwota 16 700 zł
  dla kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie: intensywność dofinansowania 100%, maksymalna kwota 20 400 zł
  dla kotłów na pellet drzewny: intensywność dofinansowania 100%, maksymalna kwota 13 900 zł
  dla kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie: intensywność dofinansowania 100%, maksymalna kwota 20 400 zł

  2. Do kiedy trzeba wymienić kotły pozaklasowe / poniżej 5 klasy?

  Nie można tego określić ogólnie ponieważ są różne daty dla poszczególnych województw, a nawet dla gmin i wszystko cały czas się zmienia. Poniżej przykład jednego z rozporządzeń:

  Dla kotłów pozaklasowych:
  Eksploatacja powyżej 10 lat: należy wymienić do 31.12.2021
  Eksploatacja od 5 do 10 lat: należy wymienić do 31.12.2023
  Eksploatacja poniżej 5 lat: należy wymienić do 31.12.2025

  Dla kotłów 3 i 4 klasy:
  Należy wymienić do 31.12.2027

  3. Czy można dostać dotację na kocioł pelletowy jeśli w drodze jest gaz?

  Istnieje możliwość wymiany źródła ciepła, jeżeli mimo posiadania w budynku/lokalu mieszkalnym kotła gazowego, wykorzystywane jest w tym budynku/lokalu mieszkalnym nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe, z tym, że ilość pobieranego paliwa gazowego z sieci dystrybucji gazu (średnia z ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku okresu krótszego średnia z całego roku) w tym lokalu/budynku mieszkalnym nie może być wyższa niż 5600 kWh/rok.

  4. Jak długo trwa wypłata pieniędzy od momentu złożenia wniosku ?

  Wypłata pieniędzy jest uzależniona od kilku czynników. Od momentu złożenia wniosku WFOŚiGW ma 30 dni na przetworzenie wniosku i wysłanie numeru umowy do klienta, następnie po otrzymaniu numeru umowy od WFOŚiGW składamy wniosek o płatność i do tego wniosku już muszą być wykonane inwestycje, po złożeniu wniosku o płatność i jeśli są wszystkie dokumenty, to WFOŚiGW ma 30 dni na wypłatę środków na wskazane konto bankowe wnioskodawcy lub wykonawcy jeśli taką metodę wybraliśmy wcześniej. Termin zarówno sprawdzenia wniosków jak i wypłaty dotacji uzależniony jest od ilości wniosków które wpłynęły do funduszu.

  5. Jaką klasę energetyczną musi spełniać kocioł na pellet?

  Kocioł na pellet musi posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ oraz świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów ecodesign. Kotły muszą posiadać automatyczny podajnik paliwa. Nie mogą natomiast posiadać rusztów awaryjnych i przedpaleniska oraz możliwości ich montażu. Wymagana jest obniżona emisyjność cząstek stałych ≤ 20

  6. Czy dotacja obowiązuje nowe domy ?

  Dotacja obejmuje tylko domy istniejące, w których wymieniamy stare źródło ciepła niespełniające warunków programu na nowe, które spełnia warunki programu.

  7. Czy dotację na kocioł można uzyskać do budynku wielorodzinnego?

  Obecnie można istnieje program pilotażowy w województwie zachodniopomorskim na budynki wielorodzinne od 3 do 20 lokali, w innych województwach można uzyskać dotację tylko na budynki jednorodzinne maksymalnie podzielone na dwa lokale.

  8. Dotacja w Czystym Powietrzu na pół roku przed rozpoczęciem inwestycji?

  Nowe Czyste Powietrze wprowadza też zmiany w ofercie bankowej, czyli w Kredycie Czyste Powietrze. Taką pożyczkę z dotacją na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu będzie można uzyskać na inwestycje rozpoczęte do sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku w banku. Do tej pory kredyt z dotacją udzielany był na przedsięwzięcia rozpoczęte od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w banku udzielającym kredytu.
  W zwykłym toku również inwestycję można rozpocząć do 6 miesięcy przez złożeniem wniosku o dofinansowanie.

  9. Jakie kotły spełniają warunki o podwyższonym standardzie?

  Kocioł musi spełniać podwyższone standardy emisji spalin – takie jak typoszereg kotłów SlimKo, DrewKo, DrewKo Plus i niektóre z kotłów DuoKo Plus (15kW i 24kW).

  10. Czy najpierw trzeba wykonać termomodernizację czy wymianę kotła z dotacji ?

  Eksperci zalecają (ale nie ma konieczności) w pierwszej kolejności wykorzystanie dotacji na ocieplenie, a następnie wymianę starego pieca. Warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją jest przeprowadzenie audytu energetycznego.

  11. Czy dotacja z programu czyste powietrze może łączyć się z innymi (np. gminnymi) programami dotacyjnymi?

  Dotacje Czyste Powietrze można łączyć z innymi dotacjami o ile regulaminy nie mówią inaczej. Program Czyste Powietrze ma zapis, że nie można go łączyć z programem „Stop Smog”. Jeśli już łączymy dotacje to musimy pamiętać, że suma dotacji nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji.