Formularz zgłoszeniowy

Przedłużanie gwarancji

Serdecznie dziękujemy za zakup naszego kotła. Dbając o jak najlepszą obsługę klientów, chcielibyśmy wszystkim, którzy dokonali zakupu u naszego dystrybutora zaproponować BEZPŁATNE przedłużenie gwarancji do 5 lat, licząc od daty zakupu. Rejestracji można dokonać do 30 dni od daty zamontowania kotła.

Staraliśmy się, aby rejestracja była możliwie jak najprostsza – wystarczy wypełnić podane poniżej pola, a system zarejestruje zgłoszenie. Następnie firma PPHU KOTŁOSPAW wyśle do Państwa specjalną kartę przedłużającą gwarancję. Dane podane przez Państwa będą wykorzystane WYŁĄCZNIE do celów związanych z przedłużeniem gwarancji i wysłaniem specjalnej karty, poświadczającej przedłużenie gwarancji i NIE BĘDĄ przekazane, ani udostępnione żadnym innym podmiotom.

Aby przedłużyć gwarancję należy wypełnić poniższy formularz oraz wysłać następujące załączniki:

 1. Zdjęcie kotła z ochroną powrotu (wysłanie w formularzu lub na naszego e-maila: jakub@kotlospaw.pl)
 2. Zdjęcie kotła z widoczną tabliczką znamionową(wysłanie w formularzu lub na naszego e-maila: jakub@kotlospaw.pl)
 3. Zdjęcie lub skan karty gwarancyjnej z pieczęcią i czytelnym podpisem firmy, która zamontowała kocioł (wysłanie w formularzu lub na naszego e-maila: jakub@kotlospaw.pl)

Karta przedłużająca gwarancję jest ważna wyłącznie w odniesieniu do kotła, którego numer seryjny zostanie na niej odnotowany i z Kartą Gwarancyjną o numerze na niej odnotowanym.

Życzymy wielu lat bezawaryjnej pracy!

  Informacje techniczne:

  Typ i moc kotła:

  Zdjęcie kotła z ochroną powrotu*: (PRZYKŁAD)
  Zdjęcie kotła z widoczną tabliczką znamionową*: (PRZYKŁAD)
  Zdjęcie lub skan karty gwarancyjnej z pieczęcią i czytelnym podpisem firmy, która zamontowała kocioł*: (PRZYKŁAD)
  Zdjęcie lub skan Protokołu Uruchomienia Kotła: (PRZYKŁAD)

  Dane klienta: