Formularz zgłoszeniowy

Zgłoś problem on-line

Prosimy odpowiedzieć na poniższe pytania, które pomogą nam w lokalizacji zakłócenia oraz usunięciu powstałego problemu. UWAGA! Tylko prawidłowo wypełniony formularz jest podstawą do wszczęcia procedury reklamacyjnej!

Kocioł zainstalowany jest w instalacji:

Stosowane rodzaje opału w trybie ciągłym:

miałwęgieldrewnoinne

Wymiary komina są następujące:

Czy został zamontowany zawór mieszający?

Czy komin był wygrzany podczas pierwszego rozruchu kotła?

Dane klienta: