Akcesoria hydrauliczne

Zawór schładzający SYR5067

Z reduktorem ciśnienia
Zapytaj o produkt

Informacje główne

Opis produktu

Zastosowania:

Zawór schładzający 5067 służy jako zabezpieczenie kotła na paliwo stałe w instalacjach grzewczych posiadających na wyposażeniu zawory termostatyczne, zgodnie z norma PN EN 303-5. Zalecane szczególnie do kotłów które nie zostały wyposażone w wymiennik chłodzący. Montaż powinien zostać dokonany w takiej odległości od kotła aby prowadzenie i długość przewodów nie powodowała strat ciśnienia.

Reduktor (2) podłączony jest do sieci wodociągowej, wyjście zaworu napełniającego, sterowanego termicznie, podłączone jest do przewodu powrotnego do kotła. Przewód zasilający z kotła podłączony do wejścia zaworu wyrzutowego, a po jego stronie wyjściowej poprowadzić przewód odprowadzający gorącą wodę do odpływu. Ustawienie zaworu redukcyjnego zostało fabrycznie ustawione na wartości 1,2 bar, dlatego ciśnienie w instalacji grzewczej powinno być o 0,2 – 0,3 bar wyższe. Dzięki takiemu ustawieniu ciśnień zapobiega się otwarciu zaworu bezpieczeństwa. Zamontowany na instalacji zawór bezpieczeństwa powinien być nie mniejszy niż 2 bar.

Gdy zostanie przekroczona nastawiona temperatura otwarcia ok. 90ºC zaczyna otwierać się zawór napełniający. Aby zapobiec spadkowi ciśnienia w instalacji grzewczej, zawór wyrzutowy otwiera się dopiero po przekroczeniu 97ºC. Po jego otwarciu z instalacji wypływa gorąca woda uzupełniania przez wodę wpływającą przez zasilanie co doprowadza do obniżenia temperatury kotła i jego ochłodzenie. Po osiągnięciu przez kocioł temperatury 94ºC zawór wyrzutowy zamyka się. Przez sterowanie termiczne zaworu napełniającego oraz czujnika temperatury zostaje przywrócone właściwe ciśnienie przepływu w instalacji. Kiedy kocioł wychłodzi się do temperatury 88ºC zamyka się również zawór napełniający.

 

Zawór zabezpieczenia termicznego 5067 składa się z następujących części:

  1. zaworu zwrotnego
  2. reduktora ciśnienia
  3. sterowanego termicznie zaworu napełniającego
  4. sterowanego termicznie zaworu wyrzutowego
  5. czujnika temperatury z kapilarą

SYR 5067

 

Zastosowanie do kotłów o mocach do 100kW

  • Ciśnienie pracy reduktora ciśnienia: 1,2 bar (nastawa fabryczna)
  • Maksymalne ciśnienie wejściowe wody: 16 bar
  • Minimalne wymagane ciśnienie wejściowe wody: 2,3 bar
  • Maksymalna temperatura pracy 135°C
  • Masa 1,5kg

Do pobrania

Zawór schładzający SYR5067