Aktualności

Dopłata do pelletu 2022 – jak dostać dodatek? Pobierz wniosek!

15 września br. Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Od środy 21 września można już składać wnioski o dofinansowanie do pelletu i innych źródeł ciepła w Miejsko Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej. Rozpisana dopłata do pelletu i wniosek do pobrania w jednym miejscu!

Dodatek do pelletu 2022. Co zrobić, żeby dostać pieniądze?

Po dopłatach na eko-groszek przyszedł czas na dopłaty do pozostałych paliw, którymi ogrzewamy swoje domy. Przyjęta przez Sejm ustawa zakłada jednorazowy dodatek, przysługujący gospodarstwom domowym, w których główne źródło ciepła zasilane jest pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym. Dodatek ma mieć formę wsparcia finansowego.

Ile wynosi jednorazowa dopłata dla poszczególnych źródeł ciepła?

 • 3000 zł – w przypadku, gdy główne źródło ciepła to kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy,
 • 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
 • 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
 • 500 zł – w przypadku gdy główne źródło ciepła to kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

Warunki przyznania dopłaty na pellet

 1. Podstawowym warunkiem otrzymania dopłaty do pelletu jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).
 2. Wsparcie finansowe przyznawane jest gospodarstwom domowym z zastrzeżeniem, że dla jednego adresu zamieszkania przysługuje tylko jeden dodatek.
 3. Dwie rodziny mieszkające pod tym samym adresem mogą ubiegać się tylko o jedno dofinansowanie.
 4. Projektodawca nie przewiduje progu dochodowego, zatem uzyskanie dodatku nie będzie uzależnione od dochodu.

Ważne! Dodatek do pelletu nie przysługuje gospodarstwom domowym, które złożyły wniosek lub którym przyznano dodatek węglowy. Nie można otrzymać dwóch dodatków, do dwóch różnych urządzeń grzewczych.

Dofinansowanie do pelletu 2022 – jak złożyć wniosek?

Wniosek o dopłatę do pelletu i innych paliw, które uwzględnia ustawa można składać od wtorku 20 września do 30 listopada. Wniosek można złożyć w następujący sposób:

 • osobiście w urzędzie gminy lub gminnym ośrodku pomocy społecznej,
 • drogą pocztową na adres urzędu gminy,
 • drogą elektroniczną przez serwis ePUAP.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Dodatek będzie wypłacany przez Gminę po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.

Wzór wniosku o dopłaty do pelletu 2022 – do pobrania

Kliknij i pobierz aktualny wzór wniosku o dopłatę do pelletu.

Chcesz więcej wiedzy i nowości? Sprawdź nasze kotły zgazowujące i piece zasypowe oraz przeczytaj nasze poradniki:

 1. Czy w piecu na ekogroszek można palić peletem?
 2. Jaka jest temperatura spalania drewna?
 3. Czy nawiew powietrza do kotłowni jest ważny?
 4. Jak działa termostat?
 5. Zawór trójdrożny – zasada działania
 6. Jak ekonomicznie ustawić piec na pellet?
 7. Co zrobić gdy dymi się z pieca?
 8. Czy okno do kotłowni jest wymagane?