Aktualności

Czyste Powietrze PLUS – jak uzyskać dofinansowanie?

Od 15 lipca wystartował nowy program dotacji do termomodernizacji domów i wymiany źródeł ciepła: Czyste Powietrze Plus. Jest kilka istotnych zmian które dla wykonawcy oraz inwestora są bardzo ważne i postaramy się przybliżyć ich zakres. Ile wynosi dofinansowanie? Jak złożyć wniosek? Jakie są nowości w programie?

Czyste Powietrze – kto już skorzystał?

Program Czyste Powietrze, działa nieprzerwanie już od 2018 roku i do tej pory skorzystało z niego prawie pół miliona beneficjentów na kwotę 8,5 mld złotych. Prócz wymiany tzw. Kopciuchów program obejmuje również termomodernizację budynku oraz układ ciepłej wody użytkowej.

W jednym z poprzednich artykułów pisaliśmy nieco więcej o programie Czyste Powietrze

Czyste Powietrze Plus – czym się charakteryzuje?

Głównymi nowościami w nowej wersji programu dotacyjnego jest możliwość prefinansowania inwestycji. Jest to o tyle ważne, że wcześniej, nawet gdy komuś dotacja przysługiwała to i tak beneficjent mógł mieć problem z uzbieraniem pieniędzy na całą inwestycję. Dzięki możliwości prefinansowania, wykonawca dostanie nawet połowę kwoty całej inwestycji, jeszcze przed rozpoczęciem prac!

Do kogo jest skierowany program?

Czyste Powietrze Plus skierowane jest tylko i wyłącznie do osób które wcześniej nie skorzystały z pierwotnej wersji programu „Czyste Powietrze”.

Na jakie urządzenia można otrzymać dofinansowanie ?

Dotacje przysługują urządzeniom ekologicznym, spełniającym najbardziej restrykcyjne normy spalin. W przypadku kotłów na paliwo stałe, ważne jest, aby posiadały certyfikaty 5 klasy oraz ecodesign. W przypadku urządzeń na pellet, dodatkowym atutem jest gdy kocioł posiada niższą emisję pyłów (poniżej 20mg/m3) dzięki czemu próg dotacji jest jeszcze wyższy. Jakie urządzenia łapią się do programu? Lista:

 • pompy ciepła (w tym pompy ciepła powietrzne i pompy ciepła gruntowe) do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.;
 • kotły gazowe kondensacyjne;
 • kotły olejowe kondensacyjne;
 • kotły na pellet drzewny;
 • kotły zgazowujące drewno;
 • ogrzewanie elektryczne.

Zobacz wszystkie kotły 5 klasy w naszej ofercie!

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie ?

Warunkiem skorzystania z programu Czyste Powietrze Plus są progi dochodowe, czyli krótko mówiąc zarobki na osobę lub gospodarstwo. Z prefinansowania będą mogli skorzystać beneficjenci kwalifikujący się w programie do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania – właściciele domów, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi:

 1. Do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 2. Do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Te dwie grupy w programie Czyste Powietrzu Plus będą mogły otrzymać o 10 tys. wyższą maksymalną kwotę dotacji. W ramach podwyższonego dofinansowania maksymalna dotacja w Czystym Powietrzu wynosi do 37 tys. zł, z kolei w najwyższym – do 69 tys. zł. W Czystym Powietrzu Plus będzie to odpowiednio maksymalnie do 47 tys. i 79 tys. zł.

Najwyższy próg dofinansowania z Czystym Powietrzem Plus – wymogi

Warunkiem otrzymania dotacji zwiększonej o 10 tys. zł, jest przynależność do grupy beneficjentów o najniższych dochodach, potwierdzona zaświadczeniem o wysokości zarobków.

Warunkiem prefinansowania czyli otrzymania części kwoty na inwestycję, przed jej rozpoczęciem jest przesłanie wraz z wnioskiem o dotację, umowy zawartej z wykonawcą na objęty w niej zakres prac zgodny z zapisami programu. Można zawrzeć do trzech umów z wykonawcami i można je dostarczyć na etapie uzupełniania wniosku do maksymalnie 10 dni roboczych.

Jak złożyć wniosek w programie Czyste Powietrze Plus?

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie lub poprzez generatora wniosków o dofinansowanie – ważne jest aby posiadać profil zaufany do podpisu elektronicznego. Jeżeli takowego podpisu beneficjent nie posiada należy przesłać wersję elektroniczną wniosku, następnie wydrukować formularz i podpisać go ręcznie oraz i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.

Wniosek o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze Plus (jego formularz) zostanie poszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć skorzystania z tego finansowego udogodnienia. Lista wszystkich Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest dostępna tutaj: https://czystepowietrze.gov.pl/wfosigw/, tutaj również można złożyć e-wniosek oraz pobrać papierową wersję dokumentów.

„Dokumenty trzeba będzie składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku takiego podpisu, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania formularza, ręcznego podpisania i przesłania pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno – konsultacyjnego w gminie. Sam wniosek o dofinansowanie (jego formularz) zostanie poszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć skorzystania z tego finansowego udogodnienia.”

Źródło: https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/zmiana-w-czystym-powietrzu

Chcesz więcej artykułów blogowych? Zajrzyj tutaj:

 1. Co to jest pellet?
 2. Jaki piec na pellet wybrać do domu?
 3. Czy w piecu na ekogroszek można palić peletem?
 4. Dlaczego piec nie osiąga zadanej temperatury?
 5. Jaki piec centralnego ogrzewania wybrać do domu?
 6. Nawiew i doprowadzenie powietrza do kotłowni
 7. Czarna sadza w piecu na ekogroszek
 8. Jak prawidłowo ustawić kocioł?
 9. Jak działa termostat?
 10. Dym z pieca cofa się do mieszkania
 11. Czy okno do kotłowni jest wymagane?
 12. Dlaczego ekogroszek nie spala się do końca?